RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeisk energipolitik

Energi

Lissabonfördraget placerar energin i hjärtat av EU:s verksamhet. Det ger den en ny rättslig grund som den saknat i de tidigare fördragen (artikel 194 i fördraget on Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)).
De politiska målen ska uppnås med hjälp av ett konkret utnyttjande av marknadsbaserade instrument (främst skatter, subventioner och systemet för handel med utsläppsrätter), utvecklingen av energitekniken (bland annat teknik för ökad energieffektivitet och för förnybar energi, eller koldioxidsnål teknik) och gemenskapens finansiella instrument. EU har för övrigt redan i december 2008 antagit en samling åtgärder vars mål är att minska EU:s bidrag till den globala uppvärmningen och att säkerställa energiförsörjningen.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början