RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európska energetická politika

Energetika

Lisabonská zmluva postavila energetiku do centra činnosti Európskej únie. Vytvorila nový efektívny právny základ, ktorý chýbal v predchádzajúcich zmluvách (článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEU)).
Na podporu cieľov tejto politiky sa využívajú trhovo založené nástroje (najmä dane, dotácie a systém obchodovania s emisiami CO2), rozvoj energetických technológií (najmä technológií v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej alebo nízkouhlíkovej energie) a finančné nástroje Spoločenstva. V decembri 2008 EÚ súčasne prijala súbor opatrení s cieľom znížiť príspevok EÚ k svetovému otepľovaniu a zaručiť dodávky energie.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok