RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejska polityka energetyczna

Energia

Traktat lizboński stawia problematykę energii w centrum działalności Unii Europejskiej. Skutecznie wyznacza nowe podstawy prawne, których zabrakło w poprzednich traktatach (art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)).
Cele polityki wspierane są przez narzędzia rynkowe (głównie podatki, dotacje oraz system handlu emisjami CO2), rozwój technologii energetycznych (szczególnie technologii w zakresie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej i niskowęglowej) oraz przez wspólnotowe instrumenty finansowe. Ponadto w grudniu 2008 r. UE przyjęła szereg środków w celu ograniczenia udziału UE w globalnym ociepleniu oraz zagwarantowania dostaw energii.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony