RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europees energiebeleid

Energie

Het Verdrag van Lissabon geeft energie een centrale plaats in de activiteiten van de Europese Unie. Het voorziet met name in een nieuwe rechtsgrondslag die in de vorige verdragen ontbrak (artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)).
Aan de markt aangepaste instrumenten (hoofdzakelijk heffingen, subsidies en het systeem van de handel in CO2-emissierechten), de ontwikkeling van de energietechnologieën (met name technologieën ter bevordering van de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en “koolstofarme” technologieën) en de communautaire financiële instrumenten bieden bij de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen concrete ondersteuning. Bovendien heeft de EU in december 2008 een reeks maatregelen genomen die haar bijdrage tot de opwarming van de aarde moet verminderen en haar energievoorziening moet garanderen.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven