RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eiropas enerģētikas politika

Enerģētika

Lisabonas līgumā enerģētikai ir piešķirta centrāla loma Eiropas aktivitātēs. Līgums enerģētikas jomai piešķir jaunu tiesisko pamatu, kas nebija ietverts iepriekšējos Līgumos (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 194. pants). Politikas mērķus atbalsta tirgus instrumenti (galvenokārt nodokļi, subsīdijas un CO2 emisiju tirdzniecības sistēma), izstrādājot enerģētikas tehnoloģijas (it īpaši energoefektivitātes un atjaunojamas vai zema CO2 emisiju līmeņa enerģijas tehnoloģijas), kā arī Kopienas finanšu instrumenti. 2008. gada decembrī ES apstiprināja vairākus pasākumus ar mērķi samazināt ES līdzdalību globālajā sasilšanā un garantēt enerģijas piegādi.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums