RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europos energetikos politika

Energetika

Lisabonos sutartyje energetika išskiriama kaip viena svarbiausių Europos veiklos sričių. Šia sutartimi jai buvo suteiktas veiksmingas teisinis pagrindas, kurio trūko ankstesnėse sutartyse (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnis).
Šios politikos tikslai remiami rinkos priemonėmis (daugiausiai mokesčiais, subsidijomis ir prekybos anglies dioksido taršos leidimais sistema), kuriamomis energetikos technologijomis (ypač veiksmingo energijos vartojimo ir atsinaujinančiosios arba mažo anglies dioksido kiekio energijos technologijomis) ir Bendrijos finansinėmis priemonėmis. Be to, 2008 m. gruodį ES priėmė įvairias priemones, kurių tikslas – mažinti ES indėlį į visuotinį atšilimą ir užtikrinti energijos tiekimą.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią