RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan energiapolitiikka

Energia

Lissabonin sopimuksessa energiakysymykset asetetaan EU:n toiminnassa keskeiselle sijalle. Sopimuksessa vahvistetaan energia‑alalle uusi oikeusperusta (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen – SEUT – 194 artikla), joka edellisistä perussopimuksista puuttui.
Poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat konkreettisesti markkinavetoiset välineet (erityisesti verot, tuet ja hiilidioksidipäästöjen päästöoikeuksien kauppajärjestelmä), energiateknologioiden kehitys (erityisesti energiatehokkuuteen ja uusiutuvien tai vähähiilisten energialähteiden käyttöön tähtäävät teknologiat) ja yhteisön käytössä olevat taloudelliset välineet. EU on lisäksi hyväksynyt joulukuussa 2008 toimenpidekokonaisuuden, jonka tavoitteena on vähentää EU:n osuutta ilmaston lämpenemisestä ja turvata energiansaanti.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun