RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopa energiapoliitika

Energeetika

Lissaboni leping asetab energeetika Euroopa Liidu tegevuse keskpunkti. Selle lepinguga anti uus õiguslik alus, mis puudus varasematest lepingutest (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 194).
Energiapoliitika eesmärki toetavad turupõhised vahendid (peamiselt maksud, toetused ja CO2 heitkogustega kauplemise kava), energiatehnoloogiate areng (eriti energiatõhususe tehnoloogiad ja taastuvenergia- või vähese CO2 heitega energia tehnoloogiad), samuti ühenduse rahastamisvahendid. 2008. aasta detsembris võttis EL vastu rea meetmeid eesmärgiga vähendada ELi panust globaalsesse soojenemisse ja tagada energiavarustus.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles