RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EU-energipolitikken

Energi

Lissabontraktaten giver energi en central placering i EU. Den giver faktisk et nyt juridisk grundlag, som manglede i de foregående traktater (artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)).
Politikken bygger på markedsbaserede instrumenter (fortrinsvis skatter og afgifter, støtteordninger og en ordning for handel med CO2-emissioner), udvikling af energiteknologier (navnlig energieffektive teknologier og teknologier til vedvarende energi eller energi med lavt kulstofindhold), og finansielle fællesskabsinstrumenter, som understøtter gennemførelsen af de politiske mål. I december 2008 har EU desuden vedtaget en samling foranstaltninger, hvis formål det er at reducere dens bidrag til den globale opvarmning og garantere energi­forsynings­sikkerheden.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top