RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropská energetická politika

Energie

Lisabonská smlouva staví energii do centra evropské činnosti. Ve skutečnosti jí dává nový právní základ, který postrádala v předchozích smlouvách (článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie).
Cíle politiky podporují tržní nástroje (hlavně daně, dotace a systém EU pro obchodování s emisemi), rozvoj energetických technologií (zejména technologií pro energetickou účinnost a obnovitelnou nebo nízkouhlíkovou energii) a finanční nástroje Společenství. V prosinci 2008 EU přijala řadu opatření s cílem snížit příspěvek EU ke globálnímu oteplování a zaručit dodávky energií.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky