RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Европейска енергийна политика

Енергетика

Лисабонският договор поставя енергетиката в самия център на европейските дейности. Той им придава ефективно нова законова база, която им липсваше при предишните договори (член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)).
Целите на политиката се подкрепят от пазарно ориентирани инструменти (главно данъци, субсидии и схемата за търговия с емисии на СО2), от разработването на енергийни технологии (особено технологии за енергийна ефективност и възобновяеми източници или нисковъглеродна енергия) и от финансовите инструменти на Общността. Нещо повече, през декември 2008 г. ЕС прие серия от мерки с цел намаляване приноса на ЕС към глобалното затопляне и гарантиране на енергийните доставки.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата