RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energieffektivitet

Energi

Ett viktigt mål för EU är at minska energiförbrukningen och stoppa energislöseriet. Genom att satsa på ökad energieffektivitet bidrar EU på ett avgörande sätt till konkurrenskraften, försörjningstryggheten och uppfyllandet av de åtaganden som EU gjort inom ramen för Kyotoprotokollet om klimatförändringen.

Det finns stora möjligheter att minska energiförbrukningen, inte minst i de mest energihungriga sektorerna som byggbranschen, tillverkningsindustrin, energiomvandling och transport.

I slutet av 2006 åtog sig EU att spara in 20 % av sin årliga primärenergiförbrukning till 2020. För att uppnå det målet måste man mobilisera allmänheten, beslutsfattarna och marknadsaktörerna och bland annat fastställa miniminormer för energiprestanda och bestämmelser om märkning för produkter, tjänster och infrastruktur.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början