RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energetska učinkovitost

Energija

Zmanjšanje porabe energije in odprava izgube energije sodita med glavne cilje Evropske unije (EU). Podpora EU za izboljšanje energetske učinkovitosti bo odločilnega pomena za konkurenčnost, varnost oskrbe z energijo in za izpolnjevanje zavez glede podnebnih sprememb v sklopu Kjotskega protokola. Obstaja precejšen potencial za zmanjšanje porabe, predvsem v energetsko intenzivnih sektorjih, kot so stavbe, proizvodnja, pretvorba energije in promet. Konec leta 2006 je EU obljubila, da bo svojo letno porabo primarne energije do leta 2020 zmanjšala za 20 %. Da bi dosegla ta cilj, poskuša mobilizirati javno mnenje, nosilce odločanja in akterje na trgu ter si prizadeva, da bi določila minimalne standarde energetske učinkovitosti ter pravila o označevanju proizvodov, storitev in infrastrukture.

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh