RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energetická účinnosť

Energetika

K hlavným cieľom Európskej únie (EÚ) patrí zníženie spotreby energie a odstránenie plytvania energiou. Podpora pri zvyšovaní energetickej účinnosti zo strany EÚ bude rozhodujúcou pre konkurencieschopnosť, bezpečnosť dodávok a plnenie záväzkov vo vzťahu ku klimatickým zmenám stanoveným v rámci Kjótskeho protokolu. Existuje rozsiahly potenciál na obmedzenie spotreby energie, najmä v energeticky náročných oblastiach, ako sú budovy, výroba, premeny energie a doprava. Na konci roku 2006 sa EÚ zaviazala znížiť svoju ročnú spotrebu primárnej energie do roku 2020 o 20 %. Na dosiahnutie tohto cieľa pracuje na mobilizácii verejnej mienky, rozhodovacích štruktúr a subjektov na trhu a vypracováva minimálne normy energetickej účinnosti a pravidlá označovania výrobkov, služieb a infraštruktúry.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok