RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Efektywność energetyczna

Energia

Ograniczenie zużycia oraz eliminacja strat energii należą do głównych celów Unii Europejskiej (UE). Wsparcie UE w zakresie efektywności energetycznej odegra decydującą rolę w kwestii konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw oraz wywiązania się ze zobowiązań w sprawie zmiany klimatu w ramach protokołu z Kioto. Istnieje duży potencjał ograniczenia zużycia energii, zwłaszcza w sektorach energochłonnych, takich jak budownictwo, produkcja, konwersja energii i transport. Pod koniec 2006 r. UE zobowiązała się do ograniczenia do roku 2020 rocznego zużycia energii pierwotnej o 20%. Aby osiągnąć ten cel UE stara się zmobilizować opinię publiczną, decydentów oraz operatorów rynkowych, a także wyznaczyć minimalne normy efektywności energetycznej oraz zasady etykietowania produktów, usług i infrastruktury.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony