RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energie-efficiëntie

Energie

Tot de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie (EU) behoren het terugdringen van het energieverbruik en het voorkomen van energieverspilling. Door een betere energie-efficiëntie te bevorderen, levert de EU een beslissende bijdrage aan het concurrentievermogen, de zekerheid van de energievoorziening en de naleving van de verbintenissen die in het kader van het Protocol van Kyoto inzake klimaatverandering zijn aangegaan.
Er zijn talrijke mogelijkheden om het energieverbruik te doen dalen, met name in gebouwen, in de industrie, bij de energieomzetting en bij het vervoer, sectoren waarin zeer veel energie wordt verbruikt.
Eind 2006 heeft de EU zich verbonden tot een energiebesparing van 20% op haar jaarlijks verbruik van primaire energie en deze doelstelling moet uiterlijk 2020 zijn bereikt. Zij doet hiertoe een beroep op de burgers, de ter zake bevoegde overheidsorganen en de marktspelers en stelt, onder meer, minimumnormen voor het energetisch rendement en regels voor de etikettering van producten, diensten en infrastructuur vast.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven