RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Effiċjenza fl-użu tal-enerġija

Enerġija

It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-eliminazzjoni tal-ħela tal-enerġija huma fost l-għanijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea (UE). L-appoġġ tal-UE biex tittejjeb l-effiċjenza tal-enerġija se jkun deċiżiv għall-kompetittività, is-sigurtà tal-provvista u biex jiġu ssodisfati l-impenji dwar it-tibdil fil-klima li saru taħt il-Protokoll ta' Kyoto. Hemm potenzjal sinifikanti biex jitnaqqas il-konsum, speċjalment fis-setturi li jużaw ħafna enerġija bħall-bini, il-manifattura, il-konverżjoni tal-enerġija u t-trasport. Fl-aħħar tal-2006, l-UE intrabtet li tnaqqas il-konsum annwali tagħha tal-enerġija primarja b'20 % sal-2020. Biex jintlaħaq dan il-għan, qed taħdem biex timmobilizza l-opinjoni pubblika, ta' dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u tal-operaturi tas-suq u biex jiġu stabbiliti standards minimi ta' effiċjenza tal-enerġija u regoli dwar l-ittikkettar għal prodotti, servizzi u infrastruttura.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna