RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energiatõhusus

Energeetika

Energiatarbimise vähendamine ja energiakadude kõrvaldamine on Euroopa Liidu (EL) peamisi eesmärke. ELi toetusel energiatõhususe suurendamisele on otsustav mõju konkurentsivõimele, varustuskindlusele ja Kyoto protokolli raames võetud kliimamuutuse-alaste ülesannete täitmisele. Tarbimise vähendamiseks on märkimisväärne potentsiaal, seda eriti energiaintensiivsetes majandussektorites, nagu ehitus, tootmine, energia muundamine ja transport. 2006. aasta lõpus lubas EL kärpida aastast primaarenergia tarbimist 20% võrra aastaks 2020. Selle eesmärgi saavutamiseks tehakse tööd avaliku arvamuse, poliitiliste otsustajate ja turuosaliste mobiliseerimiseks ning energiatõhususe miinimumnormide ja eeskirjade kehtestamiseks toodete, teenuste ja infrastruktuuri märgistamisel.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles