RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energieffektivitet

Energi

Et af de vigtigste mål for EU's energipolitik er at mindske energiforbruget og forebygge energispild. Med en forbedret energiudnyttelse kan EU yde et afgørende bidrag til at sikre sin konkurrenceevne og forsyningssikkerhed og til at opfylde de klimaændringstilsagn, der er afgivet i forbindelse Kyoto-protokollen.
Der er et betydeligt potentiale for at nedbringe energiforbruget, navnlig inden for de områder, som bruger meget energi såsom bygninger, fremstillingsindustri, energiomdannelse og transport.
I slutningen af 2006 satte EU sig som mål at mindske det årlige primærenergiforbrug med 20% frem til 2020. For at nå dette mål er det nødvendigt at mobilisere borgerne, de politiske beslutningstagere og markedsaktørerne, og der må bl.a. fastsættes mindstekrav til energieffektivitet og regler for energimærkning af produkter, tjenester og infrastruktur.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top