RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energetická účinnost

Energie

Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie (EU). Podpora zlepšování energetické účinnosti ze strany EU se ukáže jako rozhodující pro konkurenceschopnost, bezpečnost dodávek a splnění závazků v oblasti změn klimatu uzavřených podle Kjótského protokolu. Existuje významný potenciál pro snížení spotřeby, zejména v energeticky náročných odvětvích, jako je stavebnictví, zpracovatelský průmysl, přeměna energie a doprava. Na konci roku 2006 se EU zavázala, že do roku 2020 sníží svou roční spotřebu primární energie o 20 %. Pro dosažení tohoto cíle pracuje na mobilizaci veřejného mínění, rozhodujících činitelů a tržních subjektů a na vytvoření minimálních norem pro energetickou účinnost a pravidel o označování výrobků, služeb a infrastruktury.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky