RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Енергийна ефективност

Енергетика

Намаляването на енергийното потребление и елиминирането на загубите на енергия са сред главните цели на Европейския съюз (ЕС). Подкрепата на ЕС за подобряване на енергийната ефективност ще се окаже решителна за конкурентоспособността, за сигурността на доставките и за изпълнението на ангажиментите по въпросите, свързани с изменението на климата, поети съгласно Протокола от Киото. Има значителен потенциал за намаляване на потреблението, особено в енергийно интензивни сектори, като сградите, производството, преобразуването на енергия и транспорта. В края на 2006 г. ЕС се зае да намали своето годишно потребление на първична енергия с 20 % до 2020 г. За постигането на тази цел той работи за мобилизиране на общественото мнение, стратезите и операторите на пазара и за установяването на минимални стандарти за енергийна ефективност и на правила за етикетиране на продуктите, услугите и инфраструктурата.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата