RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energieverbruik van producten: Informatie en etikettering (vanaf juli 2011)

De vorige richtlijn inzake etikettering van het energieverbruik van producten was uitsluitend van toepassing op huishoudelijke apparaten. De Europese Commissie wil de toepassing van de richtlijn voortaan evenwel uitbreiden naar energiegerelateerde producten die een significant direct of indirect effect hebben op het energieverbruik.

BESLUIT

Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Deze richtlijn schept een kader voor etikettering en consumentenvoorlichting betreffende energieverbruik van energiegerelateerde producten *.

Om welke producten gaat het?

Deze richtlijn is van toepassing op producten met een significant direct of indirect effect op het energieverbruik en op het verbruik van andere mogelijke hulpbronnen tijdens het gebruik. Ze is niet van toepassing op:

 • tweedehandsproducten;
 • middelen voor personen- of goederenvervoer;
 • het plaatje waarop het vermogen van het product vermeld staat.

Welke informatie moet verstrekt worden?

De producten die de leveranciers in de handel brengen, moeten voorzien zijn van een etiket met de gegevens betreffende het verbruik van elektrische energie en andere vormen van energie.

De leveranciers moeten tevens technische documentatie ter beschikking stellen die de volgende elementen omvat:

 • een algemene beschrijving van het product;
 • de resultaten van uitgevoerde ontwerpberekeningen;
 • de testrapporten;
 • de referenties voor de identificatie van soortgelijke modellen.

Deze technische documentatie moet voor een periode van vijf jaar beschikbaar blijven.

De leveranciers moeten de handelaars gratis de nodige etiketten en productinformatie verstrekken.

De handelaars dienen de etiketten naar behoren, goed zichtbaar en gemakkelijk leesbaar aan te brengen.

Aan welke voorwaarden is de verkoop op afstand gebonden?

In sommige gevallen ziet de eindgebruiker het product niet uitgestald, met name bij postorderverkoop, in catalogi of op het internet. Hij moet evenwel, aan de hand van de gedelegeerde handelingen, kunnen beschikken over de productinformatie die bepaalt hoe het etiket of de fiche aan de eindgebruiker moet worden getoond of geleverd.

Welke functie vervullen de gedelegeerde handelingen?

Een gedelegeerde handeling omvat met name:

 • de definitie van het product;
 • de meetnormen en -methoden;
 • de bijzonderheden van de technische documentatie;
 • de lay-out en inhoud van het etiket. Op het etiket wordt de klasse van het product in kwestie aangegeven met de letters van A tot G. De meest efficiënte klasse is klasse A+++. Ook wordt een schaal van maximaal zeven kleuren gebruikt, donkergroen staat hier steeds voor het meest efficiënte niveau.
 • de plaats waar het etiket op het product moet worden aangebracht;
 • de duur van de energieklasse.

Wanneer een product onder een gedelegeerde handeling valt, streven aanbestedende diensten die openbare contracten voor werken, leveringen of diensten sluiten als bedoeld in richtlijn 2004/18/EG ernaar uitsluitend producten aan te kopen die aan de hoogste prestatieniveaus voldoen en tot de hoogste energie-efficiëntieklasse behoren. Volgende criteria worden hiervoor in aanmerking genomen:

 • de producten moeten grote energiebesparingen mogelijk maken;
 • soortgelijke producten op de markt moeten erg uiteenlopende prestatieniveaus vertonen;
 • de Commissie dient de EU-wetgeving en relevante vormen van zelfregulering in acht te nemen.

Een gedelegeerde handeling houdt ook rekening met milieuaspecten.

De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Europese Commissie verleend voor een periode van vijf jaar beginnende op 19 juni 2010. Deze periode wordt automatisch verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad die bevoegdheid intrekt. Deze twee instellingen hebben tevens de bevoegdheid bezwaar te maken ten aanzien van de gedelegeerde handeling.

Overgangsbepalingen

De lidstaten passen de bepalingen van deze richtlijn toe met ingang van 20 juli 2011. Huidige richtlijn trekt de richtlijn 92/75/EEG in vanaf 21 juli 2011.

Belangrijkste begrippen
 • Energiegerelateerd product: elk in de Unie op de markt geïntroduceerd en/of in gebruik genomen goed dat tijdens het gebruik een effect heeft op het energieverbruik, met inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn om in onder deze richtlijn vallende energiegerelateerde producten te worden ingebouwd en die ten behoeve van eindgebruikers op de markt worden geïntroduceerd en/of in gebruik worden genomen als losse onderdelen waarvan de milieuprestaties onafhankelijk kunnen worden beoordeeld.

REFERENTIE

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Richtlijn 2010/30/EU

19.6.2010

20.6.2011

PB L 153 van 18.6.10

Laatste wijziging: 21.09.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven