RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Social trygghet

Sysselsättning och socialpolitik

Europeiska unionen utgör en förebild för hela världen när det gäller system för social trygghet. Dessa hjälper människor möta den otrygghet som orsakas av arbetslöshet, hälsotillstånd, invaliditet, familjesituation eller åldrande. Systemen garanterar dessutom tillgång till en rad tjänster som är avgörande för den mänskliga värdigheten. Det är medlemsstaterna som organiserar och finansierar sina system för social trygghet. Men även EU har en särskild uppgift här genom sin lagstiftning som samordnar de olika ländernas sociala trygghetssystem, särskilt för personer som flyttar inom unionen. Nyligen åtog sig EU också att främja ett närmare samarbete mellan medlemsstaterna för att modernisera de system för social trygghet som i olika länder står inför liknande problem.

Se även

Europeiska kommissionen, Samordning av de sociala trygghetssystemen i EU.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början