RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociálna ochrana

Zamestnanosť a sociálna politika

Z celosvetovej perspektívy predstavuje Európska únia (EÚ) zreteľný model sociálnej ochrany. Tieto systémy boli vytvorené, aby riešili riziká, ako je nezamestnanosť, zlý zdravotný stav, invalidita, rodinné situácie a staroba. Súčasne zabezpečujú prístup k viacerým službám, ktoré sú dôležité pre zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za organizáciu a financovanie systémov sociálnej ochrany sú síce zodpovedné členské štáty, EÚ však zohráva špecifickú úlohu tým, že zavádza legislatívu, ktorá koordinuje vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia, najmä z hľadiska mobility v rámci Spoločenstva. EÚ sa nedávno zaviazala podporovať užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi pri modernizácii ich systémov sociálnej ochrany, ktoré čelia v rámci celej EÚ podobným problémom.

Pozrite tiež:

Európska komisia, Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok