RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zabezpieczenie społeczne

Zatrudnienie i polityka społeczna

Z perspektywy ogólnoświatowej Unia Europejska (UE) wyraźnie stanowi model zabezpieczenia społecznego. Bezrobocie, słaby stan zdrowia, inwalidztwo, sytuacje rodzinne oraz podeszły wiek to niektóre z zagrożeń, przeciwko którym stworzono owe systemy. Systemy gwarantują także dostęp do szeregu usług, które odgrywają zasadniczą rolę w ochronie ludzkiej godności. Chociaż państwa członkowskie są odpowiedzialne za organizację oraz finansowanie systemów zabezpieczenia społecznego, UE ma do odegrania specjalną rolę poprzez wdrażanie prawodawstwa, które umożliwi koordynację krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, szczególnie w odniesieniu do mobilności w ramach Wspólnoty. UE zobowiązała się niedawno do promowania bliższej współpracy między państwami członkowskimi w zakresie modernizacji ich systemów zabezpieczenia społecznego, które w całej Unii stoją przed podobnymi wyzwaniami.

Zobacz także

Komisja Europejska, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony