RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociale bescherming

Werkgelegenheid en sociaal beleid

De Europese Unie (EU) speelt op het gebied van de sociale zekerheid ontegenzeglijk een voortrekkersrol in de wereld. Werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, moeilijke gezinsomstandigheden en ouderdom zijn allemaal probleemsituaties waaraan deze stelsels het hoofd helpen bieden. Bovendien garanderen zij de toegang tot een groot aantal diensten die essentieel zijn voor de menselijke waardigheid. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van de stelsels. De EU speelt echter ook een bijzondere rol door middel van wetgeving om de nationale socialezekerheidsstelsels op elkaar af te stemmen, met name wat de mobiliteit binnen de Europese Unie betreft. Sinds kort richt de EU zich ook op het stimuleren van nauwere samenwerking tussen de lidstaten bij de modernisering van de socialezekerheidsstelsels, die voor alle EU-landen soortgelijke problemen oplevert.

Zie ook

Europese Commissie, Coördinatie van de sociale zekerheid in de EU.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven