RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociālā aizsardzība

Nodarbinātība un sociālā politika

Skatoties pasaules mērogā, Eiropas Savienība (ES) nepārprotami ir sociālās aizsardzības paraugs. Bezdarbs, slikta veselība, invaliditāte, ģimenes apstākļi un vecums ir daži no riskiem, kuru novēršanai tika radītas sociālās sistēmas. Tās sniedz pieeju vairākiem pakalpojumiem, kam ir izšķirīga loma cilvēka cieņas saglabāšanā. Lai gan par sociālās aizsardzības sistēmu organizēšanu un finansēšanu ir atbildīgas dalībvalstis, Eiropas Savienībai ir īpaša loma — tā ievieš tiesību aktus, kas saskaņo valstu sociālās nodrošināšanas sistēmas, jo īpaši attiecībā uz mobilitāti Kopienas robežās. ES nesen apņēmās veicināt ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm, lai modernizētu to sociālās aizsardzības sistēmas, kurās visā ES ir līdzīgas problēmas.

Skatīt arī

Eiropas Komisija, Sociālās nodrošināšanas koordinācija ES.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums