RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sosiaalinen suojelu

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Euroopan unionin sosiaalisen suojelun järjestelmät ovat kiistatta maailmanlaajuinen malliesimerkki. Järjestelmien avulla voidaan selviytyä yhtä lailla työttömyyden, terveydentilan, työkyvyttömyyden kuin vanhenemisenkin mukanaan tuomista ongelmista. Järjestelmillä taataan myös useiden ihmisarvon kannalta välttämättömien palvelujen saanti. Sosiaalisen suojelun järjestelmien organisointi ja rahoitus ovat jäsenvaltioiden vastuulla. EU:lla on siinä kuitenkin erityinen tehtävä, koska sen lainsäädännöllä koordinoidaan jäsenvaltioiden kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä, etenkin siltä osin kuin ne koskevat liikkuvuutta yhteisön alueella. EU on viime aikoina myös alkanut edistää tiiviimpää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sosiaalisen suojelun järjestelmien uudistamiseksi, sillä järjestelmien haasteet ovat samankaltaisia kaikkialla EU:ssa.

Katso myös

 Euroopan komissio, Sosiaaliturvan yhteensovittaminen EU:ssa.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun