RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Социална защита

Заетост и социална политика

В световен мащаб Европейският съюз (ЕС) е просто модел на социална защита. Безработицата, увреденото здраве, инвалидността, семейните ситуации и старостта са някои от рисковете, за справяне с които бяха създадени тези системи. Освен това системите гарантират достъп до няколко услуги, които са жизненоважни за запазването на човешкото достойнство. Въпреки че държавите-членки отговарят за организирането и финансирането на системите за социална защита, ЕС трябва да изиграе специална роля чрез въвеждането на законодателство, което координира националните системи за социално осигуряване, особено по отношение на мобилността в рамките на Общността. Неотдавна ЕС се ангажира с насърчаването на по-тясно сътрудничество между държавите-членки при модернизирането на техните системи за социална защита, които се сблъскват със сходни предизвикателства в целия ЕС.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата