RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Progress mikrofinanszírozási eszköz

Az Európai Unió (EU) egy új, a mikrovállalkozásokat célzó pénzügyi eszközt fogadott el. Az eszköz mikrofinanszírozás nyújtását teszi lehetővé teszi azok számára, akik a hagyományos bankrendszerben nem juthatnak hitelhez.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 283/2010/EU határozata (2010. március 25.) a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról [Hivatalos Lap L 87., 2010.4.7.]

ÖSSZEFOGLALÓ

Az új, Progress elnevezésű uniós mikrofinanszírozási * eszköz célja kisvállalkozások vagy önálló vállalkozói tevékenységek megteremtésének és fejlesztésének a támogatása az Európai Unió területén.

Ez az eszköz azon egyének számára jött létre, akik nehezen jutnak hagyományos hitelhez. Az eszköz célcsoportjai a következők:

  • munkanélküliek, munkahelyük elvesztésével fenyegetett személyek, nem aktív keresők, társadalmi kirekesztődés által fenyegetett és a kiszolgáltatott személyek;
  • a mikrovállalkozások *, különösen a szociális gazdaságban működő vagy a társadalom által kirekesztett személyeket alkalmazó mikrovállalkozások.

A finanszírozást az EU országainak mikrofinanszírozást nyújtó állami vagy magánszerveinek utalják ki. A Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása az alábbi eszközök által valósul meg:

  • garanciák és kockázatmegosztási eszközök;
  • tőkeeszközök;
  • hitelviszonyt megtestesítő eszközök;
  • kiegészítő intézkedések, úgy mint az eszköz végrehajtását támogató kommunikációs tevékenységek, a nyomon követés, az ellenőrzés, a pénzügyi ellenőrzés (audit) és az értékelés.

Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz 2010–2013 közötti időszakra megállapított költségvetése eléri a 100 millió EUR-t. Az eszközt az Európai Beruházási Bankkal (EBB) (DE) (EN) (FR), az Európai Beruházási Alappal (EBA) (EN) és a nemzetközi pénzügyi intézetekkel szoros együttműködésben hajtják végre.

Kulcsfogalmak
  • Mikrofinanszírozás: az EU-ban a mikrohitel a 25 000 EUR-t meg nem haladó pénzügyi kölcsön.
  • Mikrovállalkozás: tíznél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás. A kis- és mikrovállalkozások az EU-ban az összes vállalkozás 91%-át, a kezdő vállalkozásoknak pedig 99%-át teszik ki. Ezeknek egyharmadát munkanélküliek hozzák létre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat

2010.4.8.

HL L 87., 2010.4.7.

Utolsó frissítés: 01.06.2010

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére