RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely

Euroopan unioni (EU) on ottanut käyttöön uuden mikroyrityksille tarkoitetun rahoitusvälineen. Sen avulla niille, jotka eivät saa perinteistä pankkiluottoa, voidaan myöntää mikrorahoitusta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 283/2010/EU, tehty 25 päivänä maaliskuuta 2010, eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Uusi eurooppalainen mikrorahoitujärjestely *, Progress, on tarkoitettu tukemaan pienyritysten perustamista ja kehittämistä Euroopan unionissa (EU), itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan luettuna.

Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia saada perinteistä luottoa. Sen kohderyhmiä ovat

  • työttömät sekä henkilöt, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa, ovat työelämän ulkopuolella tai kuuluvat haavoittuviin ryhmiin tai joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen
  • mikroyritykset *, erityisesti sosiaalitalouden mikroyritykset ja sosiaalisesti syrjäytyneitä henkilöitä työllistävät yritykset.

Rahoitusta myönnetään EU-maihin sijoittautuneille julkisille ja yksityisille yhteisöille, jotka tarjoavat mikrorahoitusta. Progress-rahoitusjärjestely pannaan täytäntöön seuraavia toimia käyttäen:

  • takaukset ja riskinjakovälineet
  • oman pääoman ehtoiset välineet
  • velkasitoumukset
  • tukitoimenpiteet, kuten rahoitusjärjestelyn täytäntöönpanoa koskeva tiedonvälitys sekä sen seuranta, valvonta, tarkastus ja arviointi.

Progress-mikrorahoitusjärjestelyn talousarvio on 100 miljoonaa euroa kaudella 2010–2013. Se pannaan täytäntöön tiiviissä yhteistyössä Euroopan investointipankin (DE) (EN) (FR) (EIP), Euroopan investointirahaston (EIR) (EN) ja kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa.

Keskeiset termit
  • Mikrorahoitus: EU:ssa mikroluotolla tarkoitetaan alle 25 000 euron suuruista lainaa.
  • Mikroyritys: yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää. EU:ssa pien- ja mikroyritysten osuus kaikista yrityksistä on 91 prosenttia ja aloittelevista yrityksistä 99 prosenttia. Kolmannes niistä on työttömien perustamia.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Päätös 283/2010/EU

8.4.2010

-

EUVL L 87, 7.4.2010

Viimeisin päivitys 01.06.2010

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun