RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nástroj mikrofinancování Progress

Evropská unie (EU) přijala nový finanční nástroj určený mikropodnikům. Umožňuje poskytovat mikrofinancování těm, kdo nedosáhnou na úvěr v klasickém bankovním systému.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EU ze dne 25. března 2010, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování

PŘEHLED

Nový evropský nástroj mikrofinancování * Progress má podporovat vytváření a rozvoj malých podniků a samostatné výdělečné činnosti v Evropské unii (EU).

Tento nástroj je určen osobám, které narážejí na obtíže při snaze o získání tradičního úvěru. Je dostupný pro:

  • osoby, které ztratily zaměstnání nebo jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh práce a osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo znevýhodněné osoby;
  • mikropodniky *, zejména v sociální ekonomice, stejně jako mikropodniky, které zaměstnávají osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Finanční prostředky se přidělují veřejným a soukromým subjektům, které poskytují mikrofinancování osobám a podnikům v členských státech. Nástroj mikrofinancování se provádí případným použitím těchto druhů akcí:

  • záruk a nástrojů pro sdílení rizik;
  • kapitálových nástrojů;
  • dluhových nástrojů;
  • podpůrných opatření, jako jsou komunikační činnosti, monitorování, kontrola, audit a hodnocení, která jsou přímo nezbytná pro efektivní a účinné provádění tohoto nástroje.

Rozpočet nástroje pro mikrofinancování na období 2010–2013 činí 100 milionů EUR. Nástroj je prováděn v úzké spolupráci s Evropskou investiční bankou (DE) (EN) (FR) (EIB), Evropským investičním fondem (EIF) (EN) a mezinárodními finančními institucemi.

Klíčové pojmy
  • Mikrofinancování: v EU mikrofinancování označuje půjčku na částku nepřesahující 25 000 EUR.
  • Mikropodnik: podnik, který zaměstnává méně než deset osob. V EU představují malé podniky nebo mikropodniky 91 % všech podniků a 99 % mladých podniků. Třetinu z nich založily nezaměstnané osoby.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Rozhodnutí 283/2010/EU

8. 4. 2010

-

Úř. věst. L 87 

ze dne 7. 4. 2010

Poslední aktualizace: 01.06.2010

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky