RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Missoc – Společný informační systém o sociální ochraně

V roce 1990 zahájila Evropská komise MISSOC – „společný informační systém o sociální ochraně“ s cílem umožnit stálou a úplnou výměnu informací o sociální ochraně v Evropě.

AKT

Program MISSOC – společný informační systém o sociální ochraně (Mutual Information System on Social Protection), zahájený v březnu 1990

PŘEHLED

Evropská komise v roce 1990 zřídila MISSOC (Mutual Information System on social protection), který se stal přednostním zdrojem informací o stavu sociální ochrany v Evropě. V současné době MISSOC sdružuje 25 členských států Evropské unie (EU), od roku 2000 tři státy Evropského hospodářského prostoru, tedy Island, Lichtenštejnsko a Norsko, a od roku 2002 také Švýcarsko.

Program MISSOC je založen na úzké spolupráci Generálního ředitelství „Zaměstnanost, sociální věci a začlenění“ Evropské komise a sítě zástupců členských států. Jeho chod zajišťuje sekretariát jmenovaný GŘ Komise „Zaměstnanost a sociální věci“, který se stará o koordinaci sítě, organizování setkání, sběr informací, řízení informačního systému a přípravu a šíření přehledů.

Každá zúčastněná země jmenuje jednoho či dva korespondenty z příslušného ministerstva či orgánu, který odpovídá za otázky sociálního zabezpečení. Korespondenti poskytují informace a zaručují spolehlivost uveřejněných informací. Síť MISSOC se schází dvakrát ročně (v květnu a říjnu) v členském státě, který zajišťuje předsednictví Rady Evropské unie.

Popis činností

MISSOC je založen na informacích poskytnutých ministerstvy a příslušnými orgány sociálního zabezpečení. Uveřejňuje pravidelně aktualizované srovnávací přehledy (DE) (EN) (FR) týkající se všech oblastí sociální ochrany a informační bulletiny MISSOC (DE) (EN) (FR) zaměřené na konkrétní témata, jako je sociální ochrana zdravotně postižených osob, zdravotní péče, systém ochrany ve stáří nebo základní změny v systémech sociálního zabezpečení.

Pokud jde o země střední a východní Evropy, v rámci projektu MISSCEEC II (DE) (EN) (FR) byly shromážděny informace o právních předpisech v oblasti sociální ochrany, které lze začlenit do přehledů MISSOC.

Poslední aktualizace: 21.03.2005
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky