RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De socialezekerheidsstelsels en het vrije verkeer van personen: toepassingsbepalingen

Archief

Onderhavige verordening van de Raad bevat de praktische toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De verordening bevat met name bepalingen betreffende de bevoegde organen van elke lidstaat, de formulieren die moeten worden gebruikt en de procedure die moet worden gevolgd voor de behandeling van aanvragen om uitkeringen, de wijze waarop de administratieve en medische controle plaatsvindt, de voorwaarden voor de vergoeding van de uitkeringen die door het orgaan van een lidstaat voor rekening van het orgaan van een andere lidstaat zijn betaald, alsmede de taak van de Rekencommissie.

Intrekking van Verordening (EEG) nr. 574/72

Verordening (EG) nr. 883/2004 werd aangenomen om de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in de lidstaten te vereenvoudigen en te verduidelijken. Dit nieuwe referentiekader vergemakkelijkt het vrije verkeer van Europese burgers binnen het communautaire grondgebied. Het versterkt de samenwerkingsverplichting van de nationale socialezekerheidsinstanties en geeft de elektronische uitwisseling van gegevens tussen instanties een verplicht karakter.

Verordening (EEG) nr. 574/72 wordt ingetrokken. Een aantal bepalingen ervan blijft echter van kracht teneinde de rechtszekerheid van de gerelateerde communautaire besluiten en overeenkomsten te waarborgen.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Verordening (EEG) nr. 574/72

1.10.1972

-

L 74 van 27.3.1972

Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Verordening (EEG) nr. 2864/72

1.1.1973

-

L 306 van 31.12.1972

Verordening (EEG) nr. 1392/74

8.6.1974

-

L 152 van 8.6.1974

Verordening (EEG) nr. 1209/76

26.5.1976

-

L 138 van 26.5.1976

Verordening (EEG) nr. 2595/77

26.11.1977

-

L 302 van 26.11.1977

Verordening (EEG) nr. 1390/81

1.12.1981

-

L 143 van 29.5.1981

Verordening (EEG) nr. 2793/81

29.9.1981

-

L 275 van 29.9.1981

Verordening (EEG) nr. 2001/83

22.8.1983

-

L 230 van 22.8.1983

Verordening (EEG) nr. 1660/85

20.6.1985

-

L 160 van 20.6.1985

Verordening (EEG) nr. 1305/89

16.5.1986

-

L 131 van 13.5.1989

Verordening (EEG) nr. 2332/89

2.8.1989

-

L 224 van 2.8.1989

Verordening (EEG) nr. 3427/89

16.11.1989

-

L 331 van 16.11.1989

Verordening (EEG) nr. 2195/91

29.7.1991

-

L 206 van 29.7.1991

Verordening (EEG) nr. 1247/92

1.6.1992

-

L 136 van 19.5.1992

Verordening (EEG) nr. 1945/93

1.8.1993

-

L 181 van 23.7.1993

Verordening (EG) nr. 3095/95

1.1.1996

-

 L 335 van 30.12.1995

Verordening (EG) nr. 1290/97

4.10.1997 (art. 3.1 uiterlijk op 1.1.1999)

-

L 176 van 4.7.1997

Verordening (EG) nr. 1223/98

1.7.1998

-

L 168 van 13.6.1998

Verordening (EG) nr. 1606/98

25.10.1998

-

L 209 van 25.7.1998

Verordening (EG) nr. 307/1999

1.5.1999

-

L 38 van 12.2.1999

Verordening (EG) nr. 1399/1999

1.9.1999

-

L 164 van 30.6.1999

Verordening (EG) nr. 89/2001

7.2.2001

-

L 14 van 18.1.2001

Verordening (EG) nr. 1386/2001

1.9.2001

-

L 187 van 10.7.2001

Verordening (EG) nr. 410/2002

25.3.2002

-

L 62 van 5.3.2002

Verordening (EG) nr. 859/2003

1.6.2003

-

L 124 van 20.5.2003

Verordening (EG) nr. 1851/2003

11.11.2003

-

L 271 van 22.10.2003

Verordening (EG) nr. 631/2004

1.6.2004

-

L 100 van 6.4.2004

Verordening (EG) nr. 883/2004 Intrekking van Verordening nr. 574/72

20.5.2004

-

L 166 van 30.4.2004

Verordening (EG) nr. 77/2005

9.2.2005

-

L 16 van 20.1.2005

Verordening (EG) nr. 647/2005

5.5.2005

-

L 117 van 4.5.2005

Verordening (EG) nr. 207/2006

28.2.2006

-

L 36 van 8.2.2006

Verordening (EG) nr. 629/2006

28.4.2006

-

L 114 van 27.4.2006

Verordening (EG) nr. 1791/2006

20.11.2006

-

L 363 van 20.12.2006

Verordening (EG) nr. 311/2007

12.4.2007

-

L 82 van 23.3.2007

Verordening (EG) nr. 101/2008

25.2.2008

-

L 31 van 5.2.2008

Verordening (EG) nr. 120/2009

2.3.2009

-

L 39 van 10.2.2009

Laatste wijziging: 05.10.2009

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven