RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sosiaaliturvajärjestelmät ja henkilöiden vapaa liikkuvuus: täytäntöönpanomenettelyt

Arkisto

Tässä neuvoston asetuksessa säädetään yhteisön alueella liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 käytännön täytäntöönpanomenettelyistä.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa täsmennetään erityisesti kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset laitokset, toimitettavat asiakirjat ja muodollisuudet, jotka asianomaisten on täytettävä saadakseen etuuksia. Siinä täsmennetään myös hallinto- ja lääkärintarkastuksen menettelyt sekä edellytykset, joiden nojalla korvataan yhden jäsenvaltion laitoksen toisen jäsenvaltion laitoksen lukuun myöntämät etuudet, samoin kuin tilintarkastuslautakunnan tehtävät.

Asetuksen (ETY) N:o 574/72 kumoaminen

Asetus (EY) N:o 883/2004 annettiin jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen yksinkertaistamiseksi ja selventämiseksi. Tämä uusi viitekehys helpottaa EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta yhteisön alueella. Se velvoittaa kansalliset sosiaaliturvaviranomaiset tiiviimpään yhteistyöhön ja tekee viranomaisten välisen sähköisen tietojenvaihdon pakolliseksi.

Asetus (ETY) N:o 574/72 kumotaan. Jotkut sen säännöksistä pysyvät kuitenkin voimassa, jotta voidaan varmistaa siihen liittyvien yhteisön säädösten ja sopimusten oikeusvarmuus.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL
Asetus (ETY) N:o 574/72

1.10.1972

-

EYVL L 74, 27.3.1972

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL/EUVL

Asetus (ETY) N:o 2864/72

1.1.1973

-

EYVL L 306, 31.12.1972

Asetus (ETY) N:o 1392/74

8.6.1974

-

EYVL L 152, 8.6.1974

Asetus (ETY) N:o 1209/76

26.5.1976

-

EYVL L 138, 26.5.1976

Asetus (ETY) N:o 2595/77

26.11.1977

-

EYVL L 302, 26.11.1977

Asetus (ETY) N:o 1390/81

1.12.1981

-

EYVL L 143, 29.5.1981

Asetus (ETY) N:o 2793/81

29.9.1981

-

EYVL L 275, 29.9.1981

Asetus (ETY) N:o 2001/83

22.8.1983

-

EYVL L 230, 22.8.1983

Asetus (ETY) N:o 1660/85

20.6.1985

-

EYVL L 160, 20.6.1985

Asetus (ETY) N:o 1305/89

16.5.1986

-

EYVL L 131, 13.5.1989

Asetus (ETY) N:o 2332/89

2.8.1989

-

EYVL L 224, 2.8.1989

Asetus (ETY) N:o 3427/89

16.11.1989

-

EYVL L 331, 16.11.1989

Asetus (ETY) N:o 2195/91

29.7.1991

-

EYVL L 206, 29.7.1991

Asetus (ETY) N:o 1247/92

1.6.1992

-

EYVL L 136, 19.5.1992

Asetus (ETY) N:o 1945/93

1.8.1993

-

EYVL L 181, 23.7.1993

Asetus (EY) N:o 3095/95

1.1.1996

-

EYVL L 335, 30.12.1995

Asetus (EY) N:o 1290/97

4.10.1997 (3 artiklan 1 kohta viimeistään 1.1.1999)

-

EYVL L 176, 4.7.1997

Asetus (EY) N:o 1223/98

1.7.1998

-

EYVL L 168, 13.6.1998

Asetus (EY) N:o 1606/98

25.10.1998

-

EYVL L 209, 25.7.1998

Asetus (EY) N:o 307/1999

1.5.1999

-

EYVL L 38, 12.2.1999

Asetus (EY) N:o 1399/1999

1.9.1999

-

EYVL L 164, 30.6.1999

Asetus (EY) N:o 89/2001

7.2.2001

-

EYVL L 14, 18.1.2001

Asetus (EY) N:o 1386/2001

1.9.2001

-

EYVL L 187, 10.7.2001

Asetus (EY) N:o 410/2002

25.3.2002

-

EYVL L 62, 5.3.2002

Asetus (EY) N:o 859/2003

1.6.2003

-

EUVL L 124, 20.5.2003

Asetus (EY) N:o 1851/2003

11.11.2003

-

EUVL L 271, 22.10.2003

Asetus (EY) N:o 631/2004

1.6.2004

-

EUVL L 100, 6.4.2004

Asetus (EY) N:o 883/2004 kumoaa asetuksen (ETY) N:o 574/72

20.5.2004

-

EUVL L 166, 30.4.2004

Asetus (EY) N:o 77/2005

9.2.2005

-

EUVL L 16, 20.1.2005

Asetus (EY) N:o 647/2005

5.5.2005

-

EUVL L 117, 4.5.2005

Asetus (EY) N:o 207/2006

28.2.2006

-

EUVL L 36, 8.2.2006

Asetus (EY) N:o 629/2006

28.4.2006

-

EUVL L 114, 27.4.2006

Asetus (EY) N:o 1791/2006

20.11.2006

-

EUVL L 363, 20.12.2006

Asetus (EY) N:o 311/2007

12.4.2007

-

EUVL L 82, 23.3.2007

Asetus (EY) N:o 101/2008

25.2.2008

-

EUVL L 31, 5.2.2008

Asetus (EY) N:o 120/2009

2.3.2009

-

EUVL L 39, 10.2.2009

Viimeisin päivitys 05.10.2009

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun