RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Social integration och kampen mot fattigdom

Sysselsättning och socialpolitik

Social integration och fattigdomsbekämpning är viktiga inslag i EU:s agerande för ökad tillväxt och sysselsättning. Samordningen av medlemsstaternas politiska åtgärder i fråga om socialt skydd och social integration sker genom ett förfarande för utbyte och ömsesidigt lärande som kallas ”den öppna samordningsmetoden”. Grunden för detta förfarande för de kommande åren är förutom att utrota fattigdom och social utestängning, att få till stånd hållbara och rimliga pensioner samt att utveckla högkvalitativ, tillgänglig och hållbar vård och omsorg.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början