RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociálna inklúzia a boj proti chudobe

Zamestnanosť a sociálna politika

Sociálna inklúzia a boj proti chudobe sú neoddeliteľnou súčasťou cieľov Európskej únie v oblasti rastu a zamestnanosti. Koordinácia vnútroštátnych politík v oblasti sociálnej ochrany a inklúzie vychádza z procesu vzájomnej výmeny a učenia sa, ktorý sa obvykle označuje ako otvorená metóda koordinácie (OMK). Tento proces sa bude v nasledujúcich rokoch okrem odstraňovania chudoby a sociálneho vylúčenia zameriavať na poskytovanie primeraných a udržateľných dôchodkov a rozvoj dostupnej, vysoko-kvalitnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok