RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Zatrudnienie i polityka społeczna

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem stanowią integralną część celów Unii Europejskiej w zakresie wzrostu i zatrudnienia. Koordynacja krajowych polityk zabezpieczenia i włączenia społecznego opiera się na procesie wzajemnej wymiany i nauki, znanym szerzej jako „otwarta metoda koordynacji” (OMK). Oprócz eliminacji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego proces ten będzie w nadchodzących latach uzależniony od zapewnienia odpowiednich i zrównoważonych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rozwoju dostępnej, wysokiej jakości i zrównoważonej opieki zdrowotnej oraz opieki długoterminowej.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony