RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociale integratie en bestrijding van de armoede

Werkgelegenheid en sociaal beleid

Sociale integratie en armoedebestrijding zijn een geïntegreerd onderdeel van de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van groei en werkgelegenheid. De onderlinge afstemming van het nationale beleid van de lidstaten op het gebied van de sociale zekerheid en integratie is gebaseerd op een proces van uitwisseling en kennisoverdracht, beter bekend als de open coördinatiemethode (OCM). Naast de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting vormen de invoering van betaalbare, passende pensioenen en de ontwikkeling van een toegankelijk, duurzaam en hoogwaardig stelsel voor gezondheidszorg en langdurige zorg, de komende jaren de basis voor dit proces.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven