RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sotsiaalne kaasatus ja vaesusevastane võitlus

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Sotsiaalne kaasatus ja vaesusevastane võitlus on Euroopa Liidu majanduskasvu ja tööhõive alaste eesmärkide lahutamatu osa. Riikide sotsiaalkaitse- ja sotsiaalse kaasatuse poliitika koordineerimine põhineb vastastikusel teabe ja kogemuste vahetamise ning õppimise protsessil, mis on tuntud avatud koordinatsiooni meetodina (OMC). Peale vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kõrvaldamise on selle protsessi põhieelduseks eelolevatel aastatel piisavad ja jätkusuutlikud pensionid ning kõigile kättesaadavate, kvaliteetsete ja jätkusuutlike tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse süsteemide väljaarendamine.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles