RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Социално приобщаване и борба срещу бедността

Заетост и социална политика

Социалното приобщаване и борбата срещу бедността са неделима част от целите за растежа и заетостта на Европейския съюз. Координацията на националните политики за социална защита и приобщаване се базира на процеса на взаимен обмен и учене, по-известен като „отворен метод на координация” (ОМК). В допълнение към елиминирането на бедността и социалното изключване този процес ще се ориентира през идните години към осигуряването на адекватни и устойчиви пенсии и към развиването на достъпно, висококачествено и устойчиво здравеопазване и дългосрочни грижи.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата