RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategiile naţionale de integrare a romilor: cadru european comun

Comisia prezintă o serie de recomandări pentru elaborarea de strategii naţionale de integrare socială şi economică a romilor. Statele membre au fost invitate să transmită Comisiei strategiile lor cel târziu până la finele anului 2011.

ACT

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 5 April 2011 – An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 [COM(2011) 173 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 5 aprilie 2011, „Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020” [COM(2011) 173 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) a invitat statele membre să adopte strategii naţionale în vederea îmbunătăţirii situaţiei economice şi sociale a romilor * până în 2020. Comisia prezintă un cadru de obiective europene comune, în completarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Înainte de finele anului 2011, statele membre au avut obligaţia de a propune strategii de integrare sau pachete de măsuri politice pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei rome:

  • la educaţie, pentru ca toţi copiii romi să termine cel puţin ciclul primar de învăţământ;
  • la ocuparea forţei de muncă, la servicii medicale, la locuinţe şi la servicii esenţiale (în special la utilităţile de apă, gaz şi electricitate), pentru reducerea decalajelor existente între romi şi restul populaţiei.

În 2012, Comisia trebuie să efectueze o evaluare a acestor strategii şi să asigure implementarea lor corectă, printr-un mecanism de monitorizare care va include diverşi protagonişti. În acest sens, prevede prezentarea de rapoarte anuale de monitorizare către Consiliu şi către Parlamentul European.

În fine, Comisia încurajează reforma şi consolidarea platformei europene pentru integrarea romilor.

Punerea în aplicare a politicilor naţionale

Obiectivele naţionale de integrare a romilor trebuie stabilite luând în considerare necesităţile, constrângerile şi diversitatea situaţiilor în fiecare stat membru.

Elaborarea strategiilor de integrare se efectuează cu participarea actorilor implicaţi, în special autorităţile regionale şi locale, reprezentanţii societăţii civile şi romii.

În fiecare stat membru, se creează un punct de contact naţional pentru monitorizarea acţiunilor.

Finanţări

Sursele de finanţare ale strategiilor naţionale trebuie identificate în mod clar; aceste finanţări pot proveni din bugetele naţionale, din fondurile structurale sau din alte finanţări europene [cum ar fi Instrumentul de microfinanţare Progress, Iniţiativa europeană în favoarea inovării sociale (EN) etc.] sau din subvenţii internaţionale.

Extinderea UE

Obiectivele europene în materie de integrare a romilor se aplică ţărilor interesate de politica de extindere a UE. Comisia se angajează să susţină eforturile acestor ţări, inclusiv prin creşterea finanţărilor europene disponibile.

În plus, Comisia va efectua o monitorizare a progreselor înregistrate în fiecare ţară şi pe care le va prezenta în rapoartele anuale privind extinderea.

Termeni-cheie
  • Rom: termen utilizat generic pentru a desemna diverse grupuri de persoane cum ar fi sinti (Manouches), Gens du voyage, Kalé etc., indiferent dacă sunt sedentare sau nu.
Ultima actualizare: 19.07.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii