RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A romák integrációjának nemzeti stratégiái: közös európai keretrendszer

A Bizottság ajánlások sorát nyújtja be a romák szociális és gazdasági integrációja nemzeti stratégiáinak kidolgozására. A tagállamokat felkérik, hogy legkésőbb 2011 végéig küldjék meg stratégiájukat a Bizottságnak.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. április 5.) – A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig [COM(2011) 173 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) felkéri a tagállamokat, hogy 2020-ig fogadjanak el nemzeti stratégiákat a romák * gazdasági és szociális helyzetének javítására. A Bizottság ezért keretet teremt a közös európai célkitűzések számára, amely kiegészíti az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit.

A 2011. év vége előtt a tagállamoknak integrációs stratégiákat vagy politikai intézkedéscsoportot kell javasolniuk arra, hogy a roma népesség jobban hozzáférhessen a következőkhöz:

  • oktatás, hogy minden gyermek legalább az általános iskolai tanulmányait elvégezze;
  • munkahely, egészségügyi ellátás, lakhatás és alapvető szolgáltatások (többek között ivóvíz-szolgáltatás, gáz- és villamosenergia-szolgáltatlás), annak érdekében, hogy csökkenjenek a romák és a népesség többi része közötti különbségek.

A Bizottság köteles 2012-ben elkészíteni e stratégiák értékelését, és felügyelni azok helyes végrehajtását egy több szereplőt bevonó ellenőrző rendszer segítségével. Ennek érdekében éves ellenőrző jelentések benyújtását irányozza elő a Tanács és az Európai Parlament felé.

Végül, a Bizottság ösztönzi a romák befogadása európai platformjának reformját és megerősítését.

A nemzeti stratégiák végrehajtása

A romák befogadásának nemzeti célkitűzéseit úgy kell megállapítani, hogy figyelembe veszik a szükségleteket, a korlátokat és a körülmények különbözőségét az egyes tagországokban.

Az integrációs stratégia kidolgozása az érintett szereplők, többek között a regionális és helyi hatóságok, a civil társadalom és a romák képviselői részvételével történik.

Az intézkedések nyomon követésére minden egyes tagállamban nemzeti kapcsolattartó pontok létesülnek.

Finanszírozások

A nemzeti stratégiák finanszírozási forrásait világosan meg kell határozni. Ezek a finanszírozások származhatnak többek között a nemzeti költségvetésekből, a strukturális alapokból vagy egyéb európai finanszírozásból (mint például a Progress mikrofinanszírozási eszköz, a szociális innovációval kapcsolatos európai uniós kezdeményezés (EN) stb.) vagy nemzetközi támogatásokból.

Az Európai Unió bővítése

A romák integrációjára irányuló európai célkitűzések az EU bővítési politikája által érintett országokban is érvényesek. A Bizottság ezért elkötelezetten segíti ezen országok erőfeszítéseit, többek között a rendelkezésre álló uniós finanszírozás javításával.

Ezenkívül a Bizottság figyelemmel fogja kísérni az egyes országok által tett előrelépéseket, amelyeket a bővítéssel kapcsolatos éves helyzetjelentésekben terjeszt elő.

Kulcsfogalmak
  • Romák: gyűjtőfogalom olyan különböző népcsoportok leírására, mint például a szintó, kalé, cigány és hasonló nomád csoportok, függetlenül attól, hogy vándorló vagy nem vándorló csoportokról van-e szó.
Utolsó frissítés: 19.07.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére