RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Progressinstrumentet för mikrokrediter

Europeiska unionen (EU) har inrättat ett nytt finansiellt instrument för mikroföretag. Det gör det möjligt att ge mikrokrediter till dem som inte kan få krediter från det traditionella banksystemet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om inrättande av ett europeiskt Progressinstrument för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet.

SAMMANFATTNING

Det nya europeiska Progressinstrumentet för mikrokrediter * syftar till att främja skapandet och utvecklingen av småföretag och egenföretagande i Europeiska unionen (EU).

Detta instrument är avsett för personer som har svårt att få tillträde till den traditionella kreditmarknaden. Det riktar sig till

  • arbetslösa, personer som riskerar att förlora sitt arbete, icke-yrkesverksamma, personer som löper risk för social utestängning och utsatta personer;
  • mikroföretag *, särskilt i den sociala ekonomin, och mikroföretag som anställer personer som är socialt utestängda.

Finansiering ges till offentliga och privata mikrofinansorgan i medlemsstaterna. Det europeiska Progressinstrumentet för mikrokrediter ska genomföras genom

  • garantier och riskspridningsinstrument;
  • egetkapitalinstrument;
  • skuldinstrument;
  • stödåtgärder, bland annat kommunikationsaktiviteter samt övervakning, styrning, revision och utvärdering av instrumentets genomförande.

Budgeten för mikrokreditinstrumentet uppgår till 100 miljoner euro för perioden 2010–2013. Det ska genomföras i nära samarbete med Europeiska investeringsbanken (DE) (EN) (FR) (EIB), Europeiska investeringsfonden (EIF) (EN) och internationella finansinstitut.

Nyckelbegrepp
  • Mikrokrediter: I EU definieras mikrokrediter som finansiella lån under 25 000 euro.
  • Mikroföretag: Ett företag med mindre än tio anställda. I EU är 91 % av företagen och 99 % av de nystartade företagen småföretag eller mikroföretag. En tredjedel av dessa startas av arbetslösa.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Beslut nr 283/2010/EU

8.4.2010

-

EUT L 87, 7.4.2010

Senast ändrat den 01.06.2010

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början