RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den sociala dialogen och arbetstagarnas deltagande

Sysselsättning och socialpolitik

Den sociala dialogen utgör en av hörnpelarna i den europeiska sociala modellen och är välförankrad i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Dialogen omfattar diskussioner, samråd, förhandlingar och arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma åtgärder och utgår från principerna om solidaritet, ansvar och delaktighet. Den europeiska sociala dialogen, som kan pågå mellan två eller tre parter, kompletterar de modeller för social dialog som finns i de flesta medlemsstaterna. Dialogen är arbetsmarknadsparternas främsta medel för att bidra till att fastställa europeiska sociala normer och kunna spela en väsentlig roll i styret av unionen.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början