RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Socialni dialog in udeležba zaposlenih

Politika zaposlovanja in socialna politika

Dialog s socialnimi partnerji predstavlja enega od stebrov evropskega socialnega modela. Trdno je zakoreninjen v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in obsega razprave, posvetovanja, pogajanja in skupne ukrepe, ki vključujejo reprezentativne organizacije socialnih partnerjev. Evropski socialni dialog, ki je lahko dvo- ali tristranski, dopolnjuje nacionalne dogovore o socialnem dialogu, ki obstaja v večini držav članic. Na podlagi načel solidarnosti, odgovornosti in sodelovanja tvori glavni kanal, skozi katerega socialni partnerji prispevajo k vzpostavljanju evropskih socialnih standardov in igrajo ključno vlogo pri vodenju Unije.

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh