RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociálny dialóg a účasť zamestnancov na rozhodovaní

Zamestnanosť a sociálna politika

Dialóg so sociálnymi partnermi je jeden z pilierov európskeho sociálneho modelu. Je pevne zakotvený v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a zahŕňa rokovania, konzultácie, vyjednávanie a spoločné aktivity reprezentatívnych organizácií sociálnych partnerov. Európsky sociálny dialóg, ktorý môže byť dvojstranný (bipartita) alebo trojstranný (tripartita), nahrádza vnútroštátny sociálny dialóg, ktorý existuje vo väčšine členských štátov. Je založený na princípoch solidarity, zodpovednosti a účasti na rozhodovaní a tvorí hlavný kanál, prostredníctvom ktorého prispievajú sociálni partneri k tvorbe európskych sociálnych noriem a zohrávajú dôležitú úlohu pri správe a riadení Európskej únie.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok