RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dialog społeczny i uczestnictwo pracowników

Zatrudnienie i polityka społeczna

Dialog z partnerami społecznymi stanowi jeden z filarów europejskiego modelu społecznego. Głęboko zakorzeniony w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, obejmuje dyskusje, konsultacje, negocjacje oraz wspólne działania angażujące reprezentatywne organizacje partnerów społecznych. Europejski dialog społeczny, który może przyjmować formę dwustronną lub trójstronną, uzupełnia krajowe formy dialogu społecznego, istniejące w większości państw członkowskich. Opierając się na zasadach solidarności, odpowiedzialności i uczestnictwa, stanowi on główny kanał, za pośrednictwem którego partnerzy społeczni przyczyniają się do ustanawiania europejskich norm społecznych oraz odgrywają zasadniczą rolę w obszarze zarządzania Unii.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony