RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociale dialoog en participatie van de werknemers

Werkgelegenheid en sociaal beleid

De dialoog met de sociale partners is een van de pijlers van het Europees sociaal model. Hij is werkelijk verankerd in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en omvat de besprekingen, raadplegingen, onderhandelingen en gemeenschappelijke acties die door de representatieve organisaties van de sociale partners worden ondernomen. De Europese sociale dialoog die bipartiet of tripartiet kan zijn, completeert de nationale praktijken van sociale dialoog die in de meeste lidstaten bestaan. Hij is gebaseerd op de beginselen van solidariteit, verantwoordelijkheid en participatie en is voor de sociale partners het belangrijkste instrument om aan de vaststelling van de Europese sociale normen bij te dragen en een essentiële rol te spelen in het bestuur van de Unie.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven