RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Djalogu soċjali u parteċipazzjoni tal-ħaddiema

Impjiegi u politika soċjali

Id-djalogu mal-imsieħba soċjali jikkostitwixxi wieħed mill-pilastri tal-mudell soċjali Ewropew. Ankrati fis-sod fit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, dan jinkludi diskussjonijiet, konsultazzjonijiet, negozjati u azzjonijiet konġunti li jinvolvu l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-imsieħba soċjali. Id-djalogu soċjali Ewropew, li jista' jkun bilaterali jew trilaterali, jissupplimenta l-arranġamenti nazzjonali ta' djalogu soċjali li jeżistu fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri. Ibbażat fuq il-prinċipji ta' solidarjetà, responsabbiltà u parteċipazzjoni, jikkostitwixxi l-mod prinċipali li permezz tiegħu l-imsieħba soċjali jikkontribwixxu għall-istabbiliment ta' standards soċjali Ewropej u jwettqu rwol vitali fil-governanza tal-Unjoni.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna